Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
madla@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Intern etterutdanning

ORIS Akademiet ivaretar all intern etterutdanning ved ORIS Dental. Gjennom målrettet kursvirksomhet sørger vi for at personalet vårt til enhver tid er faglig oppdatert. Slik sikrer vi deg det beste behandlingstilbudet.