Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
madla@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Kurs

ORIS Akademiet arrangerer klinisk rettede kurs for kolleger. Ved hjelp av direkte video- overføring av behandlings-metoder og engasjerte kursholdere kan vi tilby det beste innen klinisk etterutdanning for tannleger.