oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Kursfasiliteter

tsmg smile02
tsmg miljo10
ORIS Akademiet er vår egen kurs- og kompetanseavdeling. Akademiet arrangerer og formidler kurs innen de fleste odontologiske emner. I tillegg benyttes lokalene våre av dentalleverandører og firma til interne fagseminarer, personalmøter, kick-off og lanseringsmøter.

Lokaliteter og utstyr
Sal A rommer opp til 50 personer i kinooppsett og 30 personer i klasseromsoppsett.
Sal B rommer opp til 15 personer i kinooppsett og 10 personer i klasseromoppsett

AV-utstyr
Begge konferanserom er utsyrt med topp moderne AV-utstyr. I sal B finnes et SMART-board; en interaktiv storskjerm som bare må oppleves!

IT-utstyr
Våre lokaler har fullt dekkende trådløst bredbånd som kan benyttes av kursarrangører og deltakere. Ved arbeidskurs i ulike programmer (Office, Opus) har vi opp til 10 bærbare PC'er som kan brukes til praktisk hands-on trening.

Videooverføring
Fra operasjons- og behandlingsrom i spesialistklinikken overføres bilde og lyd trådløst til sal A og B. Rent praktisk innebærer det at kursdeltakere kan følge "live" behandlinger fra salene og samtidig ha direkte kommunikasjon med operatør.

Kliniske lokaler
Behandlings- og operasjonsrom er romslige og tilrettelagt for "over-the-shoulder" hospitering ved kliniske prosedyrer.

Servering
Vi samarbeider med de beste leverandører av matopplevelser i området og bistår med praktisk hjelp til alle ønsker fra våre kurskunder.