oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Amalgamutskifting

tsmg miljo08
tsmg smile14

Amalgam kan ta æren for at en eldre del av befolkningen fortsatt har sine egne tenner i behold. Likevel har hensyn til blant annet miljø ført til et generelt forbud mot bruk av amalgam som fyllingsmateriale i dag, og nye typer fyllingsmaterialer har tatt over.

Nye fyllingsmaterialer
På generelt grunnlag anbefaler vi ikke våre pasienter å skifte ut gamle amalgamfyllinger som fungerer tilfredstillende. Enkelte pasienter opplever imidlertid plager fra sine amalgamfyllinger fordi de er overfølsomme for bestanddelene i materialet (kvikksølv, sølv og tinn). Da anbefaler vi utskifting, og vi har flere gode alternativ, se fyllingsmaterialer

Trygg utskiftning
Ved utskiftning av amalgam hos pasienter med påvist overfølsomhet trer tannlegen en gummiduk (kofferdam) over tannen, slik at den blir isolert fra resten av munnhulen. Dette gjør at den gamle amalgamfyllingen kan fjernes sikkert uten at borreslam eller fyllingsbiter havner i spyttet og svelges av pasienten.

Forbud mot amalgam
Amalgam har vært i bruk som fyllingsmateriale i tenner i 150 år. Fra 1. januar 2008 vedtok Miljøverndepartementet forbud mot å bruke av amalgam med noen få unntak, av hensyn til utslipp i naturen. Utviklingen av nye fyllingsmaterialer har ført til at bruken av amalgam har vært svært beskjeden de siste 20 år.