oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Broer

tsmg miljo27
tsmg smile07

Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. I praksis betyr dette at en kunstig tann festes på nabotennene, som da må slipes til. For de aller fleste vil en bro både se og kjennes helt naturlig i munnen. 

Metall- og metallfrie broer
Det blir tatt et avtrykk, og tanntekniker fremstiller en passende bro. Vanligvis gjøres dette i et materiale som kalles metall-keram. Metallet fungerer som et skjelett som porselenet brennes på. Ulike metaller som blir brukt i broer er gull, titan eller krom-kobolt. I dag kan også mindre broer fremstilles kun i keram, såkalte metallfrie broer. Her brukes keramet Zirkonium som skjelett.

Festes til tennene
Det finnes grenser for hvor mange tapte tenner en bro kan erstatte. Broer festes til tennene på hver side av luken. Disse blir slipt ned slik at det blir plass til bromaterialet. Jo flere tenner som er gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte dem. En bro sementert til egne tenner føles snart som en naturlig del av munnen.

Gå til spesialistsiden for protetikk.