oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Fyllingsmaterialer

tsmg miljo26
tsmg smile26

Det finnes flere gode alternativer når det kommer til fyllinger. Valg av fyllingsmateriale kommer an på hva slags type fylling pasienten trenger. 

Kompositt (plast)

Dette er det mest benyttede fyllingsmaterialet til små og mellomstore fyllinger. Det er tannfarget, middels sterkt materiale som er lett å forme, og som kan poleres opp til høyglans. Ved utskifting av store fyllinger i jekslene er kompositt ikke det beste materialet – da bør man heller vurdere andre materialer som tåler større påkjenninger som gull, keramiske innlegg eller krone. 

Glassionomer
Glassionomer egner seg veldig godt til fyllinger i tannhalsområdet. Materialet er tannfarget, og det innholder også fluor – noe som gjør at det ikke blir så lett hull i kantene på slike fyllinger. Glassionomer er mindre følsomt for fuktighet under herdingen enn kompositt. Dette gjør at det er enklere å legge, og det er derfor godt egnet når en skal legge fyllinger hos barn (melketenner). Materialet er imidlertid ikke særlig slitesterkt og brukes derfor lite på tyggeflatene. 

Gull
Gull er et gammelt fyllingsmateriale som er spesielt godt egnet til store fyllinger på jekslene der belastningen er stor. Materialet er det sterkeste vi har, og det er i prakis umulig for pasienten å knuse eller brekke det. Gull er et edelmetall som ikke korroderer og som er lett formbart i en støpeprosess. Det er en komplisert prosedyre å fremstille en gullfylling noe som gjenspeiles i prisen. Tannlegen sliper tannen til rett form, deretter tas et avtrykk som sendes til tanntekniker. Pasienten får en midlertidig fylling mens en venter på at tekniker lager ferdig gullfyllingen. Etter 1–2 uker er pasienten tilbake og får sementert den ferdige gullfyllingen. Gullfyllinger blir relativt dyre i første omgang, men kostnadene blir på lang sikt ikke særlig høye da de har så lang holdbarhet.

Keramikk (porselen)
Dette er en gruppe materialer med svært gode estetiske egenskaper. Det er sterke materialer som fremstilles på laboratoriet hos tannteknikeren og limes på plass i munnen, omtrent samme prosess som ved gullfyllinger. Keramikkfyllinger virker svært godt på de små jekslene, men kan i noen tilfeller også benyttes på de større jekslene.