oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Narkose

tsmg miljo06
tsmg smile18

ORIS Dental Hinna og Madla tilbyr flere former for generell bedøvelse; narkose, sedasjon og lystgass. I tilfeller der det er aktuelt å benytte seg av generell bedøvelse, gjør vi en individuell vurdering og velger den metoden som er mest hensiktsmessig for å kunne gjennomføre behandlingen.

Narkose
Narkose, eller generell anestesi, betyr full bedøvelse og kan gis av narkoselege. Ved narkose vil pasienten sovne og ikke oppleve smerte. Vi tilbyr narkose ved større operasjoner i munnhulen og til pasienter med sterk tannbehandlingsangst. Det benyttes en kombinasjon av medisiner som gis direkte i blodet, såkalt intravenøs narkose. Medisinene gir en rolig, dyp søvn og god smertelindring. Samtidig tilføres pasienten oksygen og overvåkes nøye av narkoselege og narkosesykepleier. Lurer du på mer om narkose, send en e-post til narkose@tsmg.no.

Sedasjon
Sedasjon betyr at pasienten får smertestillende og beroligende medisiner slik at han/ hun klarer å slappe bedre av i forbindelse med tannbehandling. Sedasjon kan gis på flere måter. Den enkleste formen for sedasjon er i form av tabletter. Dette kan tannlegen skrive ut til de pasientene som trenger det. De sederende medikamentene kan også gis direkte i blodbanen. Dette kalles intravenøs sedasjon og utføres av anestesipersonell. Ved sedasjon blir man avslappet og trøtt uten at man sovner helt. Vi benytter lokalbedøvelse i tillegg til sedasjonsmedikamentene.

Lystgass
Lystgass gir også en form for sedasjon. Lystgassen virker ved at man puster denne beroligende og smertedempende gassen inn gjennom en maske mens tannbehandlingen foregår. Lystgass kan gis av tannleger med godkjent utdanning og autorisasjon for dette.