Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
madla@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook
tsmg_miljo29
Forskning ved TSMG
05.09.2013

Vi er plukket ut til et Nasjonalt forsknings-nettverk etter initiativ fra Helsedirektoratet

Vi er stolte over at vi er blitt bedt om å delta i dette prosjektet. Totalt deltar åtte klinikker i prosjektet, hvorav to private og seks offentlige klinikker. Innsamlingen av data foregår ved det vanlige tannlege-/tannpleierbesøket hos TSMG i september 2013, nærmere bestemt i uke 36-38. Alle pasientene som er innom til undersøkelse og behandling hos en av våre allmennpraktiserende tannleger eller tannpleiere i løpet av disse ukene blir inkludert i studien. Undersøkelsen er helt anonym. Det registreres ingen data som kan identifisere pasienten, kun kjønn og fødselsår registreres.
 
Bakgrunn
Klinisk forskning er mangelvare i Norge både innenfor allmennmedisin og tannhelsetjenesten. Norges forskningsråd (NFR) har forsøkt å styrke den kliniske forskningskompetansen innenfor disse miljøene både med målrettede programmer og med egne konferanser for fagmiljøene, men foreløpig med begrenset suksess. Et samlet norsk forskningsmiljø innen allmennmedisin og tannhelseforskning ba i 2010 Helse- og omsorgsdepartementet om å støtte et utredningsarbeid om forskningsnettverk for å understøtte slik forskning bedre. I 2012 bevilget Helsedirektoratet midler til en slik utredning, som skal gjennomføres i 2013.

Hvorfor forskningsnettverk?
En overgripende målsetting med nettverket i tannhelsetjenesten er å øke forskningsaktiviteten når det gjelder klinisk forskning i Norge. En etablering av et slikt nettverk vil sannsynligvis også gi mange andre verdifulle sideeffekter. De ulike forskningsspørsmål som fremtidig vil studeres, har potensial til å oppnå en god spredning over landet og dermed å involvere både et flertall kolleger (tannleger og tannpleiere) og også en betydelig del av pasientpopulasjonen. Tannleger og tannpleiere bør se på deltakelse i forskningsaktivitet som en naturlig del av klinisk praksis. Ulike prosjekt som kan starte opp innen nettverkene kan da stimulere til økt forskningsaktivitet og interesse for forskning. Dette vil etter hvert mest sannsynlig bidra til økt kunnskap og bedre forutsetninger for å vurdere ny vitenskap kritisk, og dermed føre til høyere kvalitet på tannpleien og i en nær fremtid gi en mer effektiv pasientbehandling.

Hvorfor en klinisk studie?
Helsedirektoratet ønsker å undersøke potensialet i et slikt nasjonalt forskningsnettverk. Samtidig vil man passe på å studere et interessant klinisk spørsmål i et klinisk miljø og registrere  ressursbruken  i forbindelse med studiet. Derfor er det igangsatt et «pilotprosjekt» hvor man registrerer forekomst av slimhinneforandringer hos den voksne befolkningen. For å øke muligheten innenfor tannhelsetjenesten til å ta hånd om denne pasientgruppen med slimhinneforandringer og tilby en effektiv behandling utefra den enkeltes behov, trenger vi mer kunnskap. Et første skritt er derfor å identifisere hvor utbredt problemet egentlig er. 

Mål
Det overordnede målet med «pilotstudien» er å studere og få en indikasjon på hvor vanlig det er med slimhinneforandringer hos individer ≥ 16 år som blir kalt inn for helsekontroller ved åtte tannklinikker innen tannhelsetjenesten, privat og offentlig, i en bestemt periode.

 

3%20bilder
Tannbørster på langtur
ORIS Dental Hinna Park bidrar i Atea sitt prosjekt i Sierra Leone
Nordsj%C3%B8rittet
Nordsjørittet
Sprek ORIS Dental-gjeng
Ny%20drakt%20Hinna%20FK
ORIS Dental Hinna Park støtter Hinna Fotball
3-årig sponsoravtale
019A2618_2
ORIS Dental Madla fortsetter som Oilers-tannlegen
Stavanger Oilers og ORIS Dental fortsetter sitt sterke samarbeid - vi kan tannbeskyttelse for utsatte idretter!
TSMG_ansatte_0051_7649_Annlaug_Stensland
Annlaug holder kurs i RTF
«Er det noe kjeveortopeden vet som jeg også bør vite?»
TSMG_ansatte_0003_9076
Nytt tilbud ved ORIS Dental Hinna Park
Vi utvider med endodonti