oris web materials-10
51 59 70 00
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
madla@oris-stavanger.no
Facebook

Endodonti

tsmg smile02
 fir2554
Endodonti/ rotfylling er læren om forebyggelse og behandling av infeksjoner i tenner og omkringliggende kjevebein.

Spesialister i endodonti
De fleste tannleger utfører endodonti. Endodontistene, som er spesialister innenfor dette fagfeltet, tar seg av tenner som er spesielt vanskelige å rotfylle eller hvor tidligere rotfylling er mislykket. Endodontistene utfører også kirurgiske inngrep på tannens rotspiss i tilfeller der dette er nødvendig – for eksempel dersom en betennelse ikke forsvinner til tross for rotfyllingen. 

Moderne behandling
Hos ORIS Dental Madla ufører alle de allmennpraktiserende tannlegene rotfylling. Endodontistene våre, Gro C. Knudsen og Dyveke Haagensen Knudsen, tar seg av de avanserte tilfellene og endodontisk kirurgi. Vi utfører endodonti etter moderne prinsipper med maskinell rensing av rotkanalen, og vi har mikroskop som kan være et uvurderlig hjelpemiddel i noen tilfeller.

Gå til behandlingssiden for rotfylling.