Oris%20web%20materials-10
51 59 70 00
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
madla@oris-stavanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Før narkose

tsmg_miljo16
tsmg_smile28
Informasjon om generell anestesi (narkose) ved tannbehandling.
 
Hva er anestesi?
Generell anestesi er medisinsk behandling som utføres av legespesialist (anestesilege) og spesialsykepleier. For tannbehandling vil vi vanligvis kreve at det ikke foreligger sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom (spes. KOLS), dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom (angina pectoris).
 
Hva må jeg tenke på dersom jeg skal ha anestesi ved tannbehandling?
Du må ikke spise de siste 6 timer før behandlingen og ikke drikke de siste 2 timer før.
Det er absolutt forbud mot å være sjåfør av bil eller annet motorisert redskap behandlingsdagen.
 
Hvordan foregår en narkose?
Under narkosen sover du og tilføres smertestillende medisin og et sovemiddel kontinuerlig intravenøst. I tillegg får du enkelte andre medikamenter for spesielle prosedyrer. Oppvåkningen skjer ved at tilførselen av medikamenter stoppes. Da våkner du i løpet av 2–5 minutter. Alle opplever drømmesøvn og føler seg ofte uthvilt allerede 15–20 min. etter behandlingsslutt. Ingen kvalme, men kanskje litt «frost» i kroppen som imidlertid gir seg etter kort tid. Mens du sover overvåkes av hjerneaktivitet, lunge og kretsløpsfunksjon. Dette skjer mens du sover og du merker ikke noe til det.
 
Er anestesi farlig?
Risiko ved generell anestesi når du ikke er akutt og alvorlig syk, er minimal ved moderne metoder. Du kan trygt gjennomgå tannbehandling i narkose dersom det er nødvendig.